Вы здесь

Главная » Акмолинской области памятники. Образовательные экскурсии по Акмолинской области.

Памятник Монтай батыру.

Археологические достопримечательности Казахстана.

«Если я не проложу тропы к сердцу людей, они не будут общаться со мной, хотя они не будут ни за, ни против меня»

Ибн Сина.

Архитектурные достопримечательности Казахстана.

Место захоронения Монтай батыра находится в Зерендинском  районе, Акмолинской области, в селе Молодежное. Во времена нападений джунгар, смелый и отважный Монтай защищал свою родину, был верным спутником великого Абылай-хана, был его знаменосцем.
Монтай происходил из рода атыгай. Он известен как герой и меткий стрелок. Известно множеств легенд о его мужестве. В одном из боев при защите родной стороны Монтай погибает. Узнав о его гибели, Олжабай батыр был весьма опечален и, решив отомстить, наступает на врага в горной местности.
О мужестве Монтай батыра сложены сказания,  распространившиеся впоследствии среди народа. Монтай батыр участвовал во многих битвах против джунгар. Например, являлся предводителем одной из групп до 200 человек.
Монтай батыр разделял с Абылай-ханом все военные тяготы и лишения, своим примером поднимал героический дух воинов. Сам Абылай-хан высоко чтил и уважал заслуги Монтая, ценил его труды.
У  села Молодежное Монтай батыр совершил один из своих подвигов, а по другой версии попросту остановился у камня и дал передохнуть своему коню. Нынешнее поколение преклоняется его подвигам и мужеству, чтит его память и ставит в пример поколению подрастающему.
Ежегодно местные жители собираются на его могиле и читают поминальные молитвы.

Источник и фотографии:
Потомок в седьмом поколении Бабыр Багисов, Торгай и Айдос Абуталиповы. http://srh.kz/content/mesto-zahoroneie-montay-batyra/

Мондай батыр жерленген жер.

Қазақстанның археологиялық назар аударарлық орындары.

«Егер мен адамдардың жүрегіне жол көрсетпесем, олар менімен сөйлеспейді, бірақ олар маған қарсы да, қарсы да болмайды»

Ибн Сина.

Қазақстанның архитектуралық көрікті жерлері.

Орналасқан жері: Ақмола облысы Зеренді ауданына қарасты Молодежный ауылының маңында орналасқан. Қысқша ақпарат:  Жоңғар шапқыншылығы кезінде Монтай өзінің батырлық пен батылдығымен Отанын қорғап, ұлы Абылайханның адал досы болған.
Монтай батыр Атығай руынан, Абылайдың қасында жүріп, туын ұстаған және серіктесі болу өзіне үлкен абырой санаған. Ол өзінің батыр, мерген  екендігімен ел көзіне түскен. Жоңғар шапқыншылығы тұсында ол өз елін бастап, таулы өңір, шатқалды ормандарда жауға қарсы атой салып,  жауына өлтіре соққы береді.
Оның ерліктеріне елі сүйінеді. Күресте ерлікпен қаза табады. Оның қазасын естіген досы Олжабай батыр, қайғысын қайратқа айналдырып, жауға деген қаһарлы кекпен жау жасағына тұйықсыз тисып, қатты қырғынға ұшыратады да, таулы өңірдегі елінің еңсесін көтереді.
Монтай батырдың ерлігі жайында дастаны шығарылып, ел ішінде тарайды. Монтай жоңғар шапқыншыларына қарсы көптеген күрестерге қатынасқан. Мысалға бірін айтсақ, кезінде Боранбай Абылай мен Қабанбайлар шақырған кеңеске қатынасып, соғысты жобалауға өзіндік үлес қосып  жоспар бойынша  жасақтан бес топ іріктелген (екі жүз кісіден) жасақ ұйымдастырды.
Монтай батыр Абылай ханмен бірге барлық қиындықтарымен, қауіптерімен бөлісе отыра,  батырлық рухын көтерді. Талай шайқастарда Монтай батырдың ерлігіне риза болған Абылай хан оны жоғары бағалаған.
Молодежное ауылы маңында Монтай батыр  кезінде өз ордасын орнатқан және дүниеден өткеннен  кейін осы жерде мәңгі тыныштық тапты. Қазіргі ұрпақтары оның ерліктері мен батылдықтарын сыйлай отырып, оның есімін еске ала отырып, болашақ ұрпаққа үлгі көрсетеді.
Жергілікті тұрғындар оның қабіріне жиналып, оның құрметіне құран оқиды.

Деректеме: 
Бабыр Бағысов-Монтай батырдың жетінші ұрпағы Тоғай және Айдос Әбутәліповтің жазған деректерінен алынды. http://srh.kz/content/mesto-zahoroneie-montay-batyra/